Atlas zawira cztery kolorowe mapy punktów akupunkturowych o wymiarach (48 x 69 cm)
oraz książkę w formacie A5 z opisem dokładnej lokalizacji każdego z tych punktów według polskiego nazewnictwa anatomicznego.

 

     W Atlasie przyjęto międzynarodowe nazewnictwo punktów, a dla lepszego odniesienia do literatury podane są też ich nazwy chińskie
w standardowej transkrypcji pinyin.

 

     W Atlasie opisano:

- 361 tradycyjnych punktów akupunkturowych

   położonych na meridianach (670 lokalizacji
   na powierzchni ciała)

- 51 punktów ekstra (169 lokalizacji)

- 82 punktów na małżowinie usznej
   (164 lokalizacje)

 

     Razem opisano:

494 punktów akupunkturowych

(1003 lokalizacje na powierzchni ciała)